Op de kaart van Eekhof zien we dat aan het binnenpad naar Firdgum in 1718 een korenmolen heeft gestaan.
Oostelijk van deze molen lag het zogenaamde Vossebos: een door grachten omringd park, waarin in de 18e eeuw nog het landhuis “Sytzama-State” stond.
Het werd aan de noordzijde begrensd door het Firdgummer binnenpad, aan de zuidzijde door de vaart naar Minnertsga, en aan de oostzijde door de Syzamaleane of Vosselaan.

Tekening Stellingwerf
bron: L.S.H.