Schilderij op een houten paneel afkomstig uit de Camstra-State Firdgum.
Waarschijnlijk geschilderd door een rondreizende schilder van voor 1900.