DOUMA-STATE

Tekening van Ids Wiersma

De Douma-State aan de Hornestreek 5 Sexbierum.
Zo zag de Douma-State er na de verbouwing in 1790 uit.
Deze behoorde eenmaal aan de bekende professor Petrus Camper, die van 1750-1755 hoogleeraar te Franeker was en later te Amsterdam.
Van 1761-1763 leefde hij op zijn landgoed “Klein-Lankum” te Franeker.
Daarna tot 1773 was hij hoogleeraar te Groningen en bracht toen zijn vakantie nogal eens door op Douma-State.
Na zijn overlijden in 1789 ging de State over aan de heer Jan Hannema te Harlingen, die haar kocht voor f.21.006.-.
De plaats was toen 118 pondemaat groot.