Schetsen uit het oude Frieschland (Firdgum Barradeel)

Op den weg van Minnertsga naar Tjummarum ziet men rechts van den weg het aardige slanke torentje van Firdgum uit een boomgroepje opsteken. Bij nadere beschouwing zal men tot de ontdekking komen, dat het kerkgebouw niet meer aanwezig is.
Het is dan ook in 1794 gesloopt. Het torentje zelf is vierkant en bestaat uit 3 geledingen, welke gescheiden zijn door geprofileerde waterlijsten en is door een zadeldekje afgedekt.
Op de hoeken zijn pinakels opgetrokken, wat een zeer karakteristiek silhouet aan onze Friesche kerkjes verleent.
Zie eens die huisjes, liggen ze daar niet vredig aan den voet van het eeuwenoude torentje? Op den voorgrond een eenvoudige damafsluiting.
Wat al een rust ademt zulk een dorpje.
Welk een schrille tegenstelling met het jachtige leven van de stad.
Krantenknipsel.