Voorwoord

Sikke en Albert La Fleur geboren in Firdgum.
Leeftijd 89 en 82 jaar oud.
85 jaar in hetzelfde huis gewoond.
Dit boekje is het verhaal van Sikke.
Hij vertelt hier op zijn eigen wijze, over gebeurtenissen hierin.
In zijn verhaal is niets veranderd, want het is Sikke die vertelt.

Dit boekje was er nooit gekomen, aLs Sikke niet van de een op de andere dag was getroffen door doofheid.
Voor een man die graag een praatje mocht maken en ook veel wist, was dit een groot gemis.
Bij één van de bezoeken aan hem, had ik een briefje bij me, met de vraag of hij zijn levensgeschiedenis eens op wou schrijven.
Na enige aarzeling, stemde hij toe en hier volgt zijn verhaal.

Uitgegeven zomer 1992 door Wietse Leistra.

Tekeningen: Ids Wiersma.