INHOUD FOTO EN DOCUMENTATIE ARCHIEF PIETERSBIERUM.

Samenstellers Wietse en Betty Leistra.

Veel materiaal in het digitaal archief Pietersbierum is afkomstig van Sjoerd de Boer Opeinde en Klaas Sjoerds de Boer, Rheinbach (D)

• Kroniek Wumkes 1700-1900.

• Straatnaamgeving1953

• Sfeer foto’s omgeving.

• Tekeningen met geschiedenis.

• Hottinga State en Cronenburg

• Foto’s en geschiedenis van de kerk.

• Ook dagboek A.Lettinga van bouw toren 1878

• Kadasterkaart 1832 met oude foto’s en geschiedenis van de school -dorp en fam. De Boer.

• Vanaf nr.------Recentere foto’s met geschiedenis van dorp- personen- verenigingen enz.