Plaats: Gemeente: Provincie:
Pietersbierum Franekeradeel Friesland
Plaatselijke aanduiding:
Hoarnestreek 9 8856 RV PIETERSBIERUM
Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Sexbierum F 569
Omschrijving:
Kop-hals-rompboerderij, waarvan het voorhuis een hoog zadeldak heeft tussen topgevels met topschoorstenen waarop borden.
In de voorgevel anker 1858. Vensters met zes ruiten en kleine lichtopeningen in de top.