Gedenksteen in de kerk van Pietersbierum uit 1845.
In 1843 was bij een zwaar onweer de kerk uitgebrand en de toren afgebrand.
De kerk werd in 1845 herbouwd.
De kerkvoogden waren toen:
Meindert Heerkes Hibma; *1809, boer aan de weg naar Wijnaldum, op "Roosjenstein".
Pieter Steffen Gerbranda; * 1805, in 1845 nog wonende op Gerbranda State aan de Aldyk.
Gerlof Freerks Jongma; boer aan de Aldyk naast Gerbranda State; Jongma's boerderij was bij dat onweer van 1843 ook afgebrand.
De kerktoren zou pas in 1878 herbouwd worden, door A. Lettinga.