1847. Jan Sikker van Harns (Harlingen) koopt de state 29 ha.

1850. Andries Gerbens Gerbens gebruiker tot 1855 ongeveer.

1858. Hans Pieters Kroeze was de tweede man (rechterhand) van Jan Lieuwkje Sjoukes Hibma hij was de weduwe van Andries Gerbens ?. gebruiker.

1896.Wentholt Hoekstra eigenaar. Albert Doekes van der Schaaf gebruiker.