1728. dhr. Westerhuys en de vrouw van Grietman van Haersholte spreken recht wie de eigenaar is Sjoerd IJmes is gebruiker. Verdere gegevens ontbreken.

1748. Aafke Dirks Grada is eigenaar. Sjoerd IJmes is gebruiker.

1758. Aafke Dirks Grada is eigenaar. Claas Jans is gebruiker.

1768. Marijke en Jan Gredanus zijn eigenaar. Claas Jans is gebruiker.

Zo te zien komt de state hierna weer in handen van de Gerbranda’s, hoe is nog onbekend? Simplisitie, door het te kopen, het gaat echter hier meer om historische gegevens waaruit je kunt concluderen, zo is het gegaan.

1798. Maaike Jakies (Jakles) weduwe van Steffen Pieters Gerbranda en Jan Gredanus zijn ieder voor de helft eigenaar. (zie stamboom) Steffen Pieter Gerbranda is gebruiker.

1815 ? dezelfde eigenaar en gebruiker.

1819. Pieter Steffen Gerbranda en Cornelia Pieters Nieuwenhuisen eigenaar voor ˝ deel.
Maaike Jakles te Makkum staat borg. Verkoper Petrus Greydanus, Harlingen.

1828. Pieter Steffen Gerbranda en Cornelia Pieters Nieuwenhuisen en Jan Greydanus voor de helft eigenaar. Pieter Steffen Gerbranda gebruiker.

1838. Pieter Steffen Gerbranda eigenaar en gebruiker. ? 1847 (kijk in de krant van toen.nl) samen met C.P. Nieuwenhuisen

1843.Pieter Steffen Gerbranda eigenaar en gebruiker.
Heftige brand door bliksem inslag ook bij de buren en in de kerktoren een inslag en brand.