1906.Te huur bij P.H. Zijlstra en vrouw, van 1907 tot 1912.
Kan ook de state bij Oosterwierum zijn maandag 20 februari 2012, zie; klaaikluten dec 2008.

1916. In de huur bij Visser en Werkhoven.

1927 Huurder A.D. vd Schaaf.

1939. Herre Bendien eigenaar en gebruiker 45 ha. Tot 1971.

1972. Fokke Kooistra eigenaar 21 ha en 27 ha.

1990. Assuerus Jacobus Gerardus Aukes voor de helft eigenaar 25 ha en Anne van der Meer ook voor de helft eigenaar 23 ha.

2011. Nog steeds dezelfde eigenaars er zijn geen objecten bewaard, alleen de state staat er en heeft een lange geschiedenis.