1506. Scheiding van de Mernstera -state, oude oorkonde. Fryske Akademie.nl
Deze transcriptie is uit diep Fries vertaald naar het Nederlands.

1511. Douwe Gerbranda, eigenaar van de state.
Woonde op de stins Sickema, Herbaijum.
Wick en Johan Gerbranda woonden op de state van 1511 tot 1526 en misschien tot 1543 ook wordt er vermeld dat zij de eigenaars waren?
De state werd toen Menstera genoemd.
Er stond een molen in de buurt heetende Lyauckama molne zie, zorgen voor zekerheid.

1535. Gerrit Dirks [Gerbranda] gebruiker van de state.
Bron Hessel de Walle Onduidelijk of hij de bastaard is van Edo.

1546. Tiets Gerbranda eigenares (grondvrouw) het hete toen Mernstera-state Pieter Heines zoon gebruiker van de state.

1575. Edo van Gerbranda eigenaar en bewoner, woonde ook in Almenum.
Waar hij stadshoofdeling was, zie afschift op de Stienenman.

1581. De mannelijke Gerbranda lijn uit Almenum stopt.
Er is echter een natuurlijke zoon verwekt bij een andere vrouw door Edo.
Bij Jel Douwma [Jel van Douina] had hij geen kinderen. Zij overleefde hem.
Er is een Gerbranda, Gerbrada, Douma state bij Ferwerd geweest, deze is als Douma state te vinden op de kaart.
Info uit een verslag van Dominicus Cannegieter uit 1900.