Gerbranda Marnstra state eigenaars en gebruikers in de loop der jaren.
Er zijn twee state’s geweest, de 1e is (verplaatst), omdat er teveel zeewater overlast was.
De huidige state is van eind 15e eeuw.
De naam Marnstra komt van de landen die onder Pietersbierum lagen.