Foto: J.H.Westra.

De stjelp die we hier zien is van de fam.Beerends Hearewei 6 Pieterbierum.
Daarvoor jaren bewoond door fam. Nieuwenhuis-Buma.
De foto is van voor 1967, want toen de rondweg om Pietersbierum klaar was, werd de dubbele bocht vanaf het Hoarpaed waarop we on bevinden bietenopslagplaats.
Bron: Harm Zaagsma.