Grafzerken in Kerk.

22 oct. 1796.
Kerkvoogden te Pietersbierum publiceeren dat in de kerk liggen eenige grafzerken, zijnde omschreven:
Den 10 Ma}' 1672 stierf Jacobus Overney, Predikant te Pietersbierum, benevens deszelfs Huisvrouw en zoon David Overney.
Dan nog een zerk op 't kerkhof met een gekroond wapen waaronder begraven ligt:
De Huisvrouw van Dooitse Batjes Zakema, in leeven schoolmeester te Pietersbierum.