Friesch Dagblad donderdag 24 april 2008.

Pietersbierum wil klok niet kwijt aan grote buur
Pietersbierum - Inwoners van Pietersbierum zijn boos over de verkoop van de kerkklok aan de Martinikerk in Franeker.
Gisteren had de klok uit de toren getakeld zullen worden om gerestaureerd te worden, alvorens naar Franeker te verhuizen.
Maar woedend protest van de dorpsbewoners voorkwam dat.
Kerkeigenaar en kunstschilder Klaas Werumeus Buning bood de klok aan de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Franekeradeel aan, opdat de klok in Franeker weer geluid zou kunnen worden. In Pietersbierum kan dat nu niet, omdat de klokkenstoel verrot is.
Maar Buning had eerst het dorp even moeten raadplegen, vindt landbouwer Piet Kingma, die optreedt namens het buurtcomité. ,,Die klok is heel belangrijk voor ons.
In de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers het origineel weggehaald.
De bewoners van Pietersbierum hebben zelf het geld bij elkaar gelegd voor een nieuwe. In 1949 nota bene: dat waren heel krappe tijden.”
De agitatie bij de bewoners is des te groter, door de manier waarop ze van de klokkenverhuizing hoorden. ,,‘Wat doet dat gat eigenlijk in de kerktoren?’ was de vraag op een verjaardagsfeestje.
Niemand die het wist”, zegt Kingma. ,,De gemeente zei desgevraagd: ‘dat is omdat de klok wordt verhuisd. Maar de inspraakprocedure is al voorbij’. Nou, dacht ik, mooi niet dus!”
In allerijl gingen dorpsbewoners nog huis aan huis om handtekeningen te verzamelen tegen de verhuizing.
Ook stapte Kingma naar de wethouders van Franekeradeel om ze te vertellen dat ze hun ,,regeltjes en procedures” even aan de kant moesten schuiven.
,,Dit gaat om de mensen die in de niet zo beste tijd na de oorlog hun spaargeld bij elkaar hebben gelegd.
Sommige dorpsbewoners zijn echt in alle staten.”
Het protest heeft gezorgd voor uitstel tot in ieder geval komende vrijdag.
Dan vergaderen dorpsbewoners, gemeentebestuur, monumentenstichting en Buning over de toekomst van de klok.

Woede in Pietersbierum om kerkklok
Friesch Dagblad: 4 november 2008
De inwoners van Pietersbierum zijn woedend. De kerkklok die al jaren tot het dorpje behoord is verkocht aan de Franeker Martinikerk.
De buurtbewoners vinden dat de klok in Pietersbierum thuishoort.
Maar de klok kan in dorp niet meer luiden omdat de klokkenstoel verrot is.
De klok zou dinsdag uit de toren worden getakeld, gerestaureerd en nog voor de kerst in de Franeker Martinikerk worden gehangen.
De eigenaar heeft de klok verkocht, maar volgens de inwoners van het Friese dorp is de klok in 1949 geschonken aan de dorpsbewoners.
Aldus de Leeuwarder Courant.