Geschonken door Sj.de Boer te Opeinde.
Originele tekening in het archief van Oudheidkundige vereniging barradeel.

Ontwerp Pietersbierumer Kerktoren door Auke Lettinga 1878.