Pietersbierum, 21 Maart.
De prachtige heerenhuizinge met uitgestrekten tuingrond “Walburga”, gelegen aan de kunstweg alhier, werd in de vorige week finaal verkocht voor de geringe som van f. 5685.
Thans verneemt men dat de koper, de heer A. Lettinga Az, te Sexbierum, in onderhandeling is met het gemeentebestuur van Barradeel om het gebouw in te richten voor gemeentehuis, waarvoor het ten allen deele zeer geschikt is, behoudens enige vertimmering.
Omdat het tegenwoordige gemeentehuis en voor het archief en door den vervallen toestand niet meer geschikt is voor het doel waarvoor dat gebouw moet dienen, geloven wij vrij zeker dat bij eene billijke conditie eene zeer gewenschte verbetering van inrichting is te verwachten.

l.c. 25 maart 1902.