Vanaf het oosten, dak van de oude school nog zichtbaar.
Stekbieten (bietenzaad) op ruiters.
bron: Harm Zaagsma.