Noordzijde Breed Plak in Pietersbierum; ca 1910?

Een groep mensen heeft zich laten fotograferen voor het Hibma huis aan de noordzijde van het Breed Plak (zie voor uitleg over het huis foto 2669).

Sinds foto 2669 is de gevel gepleisterd.