Winkeltje, westzijde Breed Plak in Pietersbierum; ca 1900?

Het tweede pand van de hoek heeft een uitbouw naar de zuidzijde waarin een winkeltje was gevestigd.
Een van de winkeliersters was Lijsbeth Koudenburg, een ander was Lieuwkje Hibma.
Het pand is wit gepleisterd, iets wat laat in de 19de eeuw gedaan werd.
Midden 20ste eeuw is het pand gesloopt en vervangen door een modern huis (zie foto 2694).