1930, Brug tussen Sexbierum en Pietersbierum. Het huis rechts is van Klaas de Boer, gebouwd omstreeks 1930 door de architect Auke Lettinga en de Sexbierumer timmerman Gerlof Miedema.
In de muur van het huis zit (meen ik) een gevelsteen, bij de opgang naar de voordeur.
Let op de brugleuningen, nog in de vooroorlogse staat, en de grote bomen langs de straat naar het Breed Plak.
Klaas en Nynke woonden als rentenier in het huis helemaal rechts, aan de grenssloot tussen Pieters- en Sexbierum..
Ansichtkaart uit "ca 1940", toen ze daar woonden.
Bron K.S.de Boer