Breed Plak Pietersbierum oostzijde, ca 1950.

In het dubbele huis met de twee grote deuren was de smederij gevestigd, die van voor 1880 tot na 1950 in bedrijf was. De hoefstal is verdwenen.

Op foto 2696 is het gebouw (met moeite) te zien, op foto 2669 (uit ca 1880) is rechts de hoefstal te zien.