Van Hottingawei in Pietersbierum van het Breed Plak; ca 1900?

Het huis links staat op de hoek van het Breed Plak.
Op foto 2697 heeft het nog een wit gepleisterde onderzijde, en nu zijn de ramen met groter glasformaat.
De Van Hottingawei gaat naar het westen, de terp af.
Links en rechts huisjes.
Rechts vooraan het pand waar "vanaf ca 1870" Meester Faber woonde.