Van Hottingawei in Pietersbierum, vanuit de west zijde; ca 1900?

De weg van Wynaldum gaat met een bocht het dorp in en de terp op.
Links staan twee losse huizen, die er in 1832 nog niet waren (zie kadasterkaart van 1832, foto nr. 10378).