Dit is vanouds de eigenlijke en enige ingang van het "Eksternest" Pietersbierum
Het oude verhaal zegt dat de Pietersbierumers "Eksters" genoemd werden omdat er maar van één kant een ingang is net als bij een eksternest.
Vanuit Sexbierum was het niet toegankelijk vanwege de vaart tussen twee terpen
Pas in 1936 heeft de raad van Barradeel besloten om het dorp vanuit Sexbierum beter bereikbaar te maken
Er is nog een oude kaart waar met een stippellijn een looppad aangegeven is over de grote terp naar Pietersbierum.
Maar ging men met paard en wagen,Tilbury of ander vervoer dan moest men langs de Latsmaleane, de Hoarnestreek, de Jei-eker en de Hearewei naar die ene ingang.