De oude school van Pietersbierum; foto uit de 20ste eeuw.

Tot 1870 was de school in dit gebouwtje.
Het staat aan het pad om het kerkhof.
Maar zie ook foto 2656.