Tot slot een afbeelding uit de twintiger jaren waar we als onderschrift bij zetten: “Pietersbierum op zijn smalst” De woningen links moesten plaats maken voor een bredere weg en nieuw te bouwen woningen. Rechts zien we het voormalige café en later fiets en taxizaak van Jan-Joris Dijkstra. Nu wonen Klaas en Befke Sijswerda-de Jager op Van Hottingawei 13.