Van Hottingawei in Pietersbierum van het Breed Plak; ca 1870?

Het huis links, met witte onderzijde, staat op de hoek van het Breed Plak.
De Van Hottingawei gaat naar het westen, de terp af.
Links en rechts huisjes.
In de verte is links, aan het voorlaatste huis, het uithangbord van de herberg te zien (zie foto 2696).