Het huis rechts vormt het begin van de bebouwing van Pietersbierum.
Rechts langs het huis gaat het pad naar het kerkhof en de pastorie. Het tweede pand rechts, met uithangbord, was de herberg van Pietersbierum.
Het uithangbord zegt ;PAS VER EN RUST WAT
Daarna komen andere huisjes, net als links.
De straat komt, op de terp, uit op het Breed Plak.
Daar is nog net het pand van de smederij te zien.
Aan het eerste huis links is een (gas)lantaarn gemonteerd.

In het huis vooraan rechts woonden vanaf ongeveer 1900 Klaas Y. de Boer en Jetske Post. Na hun dood (1917 en 1919) vererfde dat pand aan Klaas S. de Boer; het zou in totaal bijna een eeuw in de familie blijven. Bron: K.S. de Boer.

Onderstaande uit de straatnaamgeving Pietersbierum 1953.
Redactie W.L.
Deze woning was in gebruik als koetsierswoning bij de fam. Hottinga en van Heemstra.
In hoeverre de bewoners vroeger een taak hadden bij het drijven van het vee (Jaagakker) of bij de jacht is niet bekend.
De singels welke liepen rondom de Hottinga State zijn alle verdwenen doch de plaatsbepaling hiervan levert geen moeilijkheden op.
Geruime tijd heeft de naam "de Singels" nog in de volksmond voortbestaan.
Vroeger liep er een binnenpad vanaf de boerderij bewoond door de wed. J.de Jong naar de stelphuizinge bewoond door de arbeiders van de heer Tj. Zijlstra.
Dit binnenpad heette "de van Eysingalaan".
Bij het café in Pietersbierum hing navolgend uithangbord:

Om uit te rusten bij geval
Zo vindt gij hier een frisse stal
Waar men de paarden goed verkwikt
En men de prijzen billijk schikt.