Kijkje van het Breed Plak in Pietersbierum in richting westen door de Hottingawei; ca 1910?