Noordwest hoek van het Breed Plak in Pietersbierum; ca 1920?

In de loop der tijd zijn de huizen op het Breed Plak gemoderniseerd.
Op de plaats van het winkeltje (foto 3206) staat nu een modern huis.
Het huisje waar eind 19de eeuw Meester Faber woonde is onveranderd.