Voormalige pastorie van de kerk te Pietersbierum
Bron: Dirk Faber.