Breed Plak in Pietersbierum noordzijde; ca 1880
Het huisje rechts was in het bezit van de familie Hibma (kadaster 1832 nr B254).

In 1870 heeft Lieuwkje Heerkes Hibma daar als weduwe gewoond, wellicht ook in de jaren daarvoor samen met haar man Pieter Cornelis (Folkerts) Lourensz, zoon van de eerdere schoolmeester Folkert Ulrich Lourensz.
Bij een latere verbouwing is de gevel gepleisterd en was het nieuwe dak lager.

Aan de rechter kant, in de voorgrond, staat de hoefstal van de smid.
De smid had de smederij aan de oostzijde van het Breed Plak (in de panden met nummers 52 en 53 in het kadaster 1832; zie plaatje 10378).

Het huisje links was in het bezit van de familie Lourensz (kadaster 1832 nr B256).
Het pand heeft karakteristieke ronde raam- en deurkozijnen, die tot in de 21st eeuw bewaard zijn gebleven.
In 1880 woonde de Meester Wynsen Faber er.
Wynsen Faber was getrouwd met Reintje Lourensz, dochter van de eerdere schoolmeester Folkert Ulrich Lourensz (de eigenaar in 1832).

Het pand links was in 1832 in het bezit van J.J.Tuininga, guardenier (kadaster B257).