Roosjestein: Hearewei 9 Pietersbierum thans bewoond door fam. Hanenburg.

GROOTE BRAND ONDER PIETERSBIERUM
VEERTIEN KOEIEN EN EEN PAARD OMGEKOMEN.

Hedennacht is de groep huizen ,,Roosjestein”onder behoor van Pietersbierum totaal afgebrand.
Hierdoor zijn vier gezinnen dakloos geworden.
Roosjestein is een oude boerenhofstede, waarin thans vier gezinnen woonden, n.l. de famlie Miedema, man, vrouw en drie kinderen en de drie families van der zee, twee broers en een neef ,ieder met hun gezin. Verrnoedelijk is de brand ontstaan in den schoorsteen van een der woningen.
In minder dan geen tijd stond 't geheele complex in lichte laaie.
Met de grootste moeite konden de bewonens worden gewekt.
Aangezien de huizengroep niet in de bebouwde kom ligt, waren de bewoners den eersten tijd op zich zelf aangewezen en ging de redding met veel moeite gepaard.
Vele bewoners moesten in nachtgewaad vluchten.
Men mag van geluk spreken dat alle 22 bewoners, onder wie kleine kinderen en een zieke vrouw ongedeerd zijn gebleven.
Van de woningen met huisraad is niets overgebleven.
Bovendien vonden 14 koeien, eenig kleinvee en een paard den dood in de vlammen.
Naar wij vernemen, wordt de schade door verzekering gedekt.
De motorspuit uit Sexbierum was spoedig ter plaatse, maar aan blusschen viel niet te denken.

l.c. 3-12-1936