Vroeger familie Zijlstra, maar is sinds enige jaren de familie R.D. de Jong. Het adres moet zijn Hearewei 16 te Pietersbierum en de boerderij is door de familie de Jong omgedoopt tot Lyts Ropta.