Boelgoed op WALBURGA te PIETERSBIERUM.

De Notaris H.de Koe te Sexbierum zal Donderdag 14 November 1901, smorgens 10 uur a contant verkoopen:
De volledige apotheek en de geneeskundige bibliotheek, nagelaten door den Wel. Heer P.A. Lammerts van Bueren.
Voorts eenige meubelen, als: tafels, stoelen, canape, lampen, spiegels, kachels en mangel, zoomede een tandem, planten in kuipen etc.