Bron: foto Wietse Leistra Sneek.

Rinze Leistra op de fiets op de Hottingawei in Pietersbierum 1952.
Zijn broer Piet die groenteboer is, woonde (met zijn mem?) in de woning links bij de eerste kar. tekst Harm Zaagsma.