Bron: foto Wietse Leistra Sneek.

Piet Leistra in 1952 met zijn groentewagen.
Groenteboer Piet Leistra was vrijgezel,hij heeft ook wel met een baktiets gevent.
Als jongens noemden ze hem wel eens pleistra,want het plankje was iets te kort
Zijn klanten zaten hoofdzakelijk Pietersbierum, Wijnaldum,de Hoarnesteerk en de SÍdyk tot Harlingen.
tekst Harm Zaagsma.