Hier zijn we in Pietersbierum bij de oude openbare school die er nog steeds staat. We zien v.l.n.r.: Ane Braaksma, Rintje Nammensma en (Wijbren?) Bouwma. De laatste voornaam stond er niet bij, maar volgens mij is het dus de pake van Wijbren Koudenburg. De middelste is de heit van Piet Nammensma ( garage Norder).