Foto: G.Braaksma-Siderius Tzummarum.

Aardappelrooien bij Auke de Boer Hoarnestreek 11 Pietersbierum jaren '20.
In de korf komen de groote.
In de bak daarachter de kleine met de poters.
De eigenlijke rooiers zijn niet te zien.
Dit zijn de zoekers.