Foto: G. Braaksma-Siderius Tzummarum.

Graanoogsten (zichten) jaren 20.
Bij Auke de Boer Hoarnestreek 11 Pietersbierum.

Namen onbekend.