Foto: G. Braaksma-Siderius Tzummarum.

We zien hier aardappelrooiers en aardappelsorteerders in het open veld. Ook worden de aardappels hier aan of uit de “ heap “ gezet of gehaald volgens mij. Bij Auke de Boer nu Kingma jaren 20 van de vorige eeuw.
Nadat ze op de site geplaatst waren kwam er al snel een reactie van Jan Post uit Wijnaldum. Hij wilde graag eens langs komen want hij had precies dezelfde foto, en had er ook nog een verhaal bij. Het bleek dat Jan zijn heit, Frans, bij Auke de Boer aan de Hoarnestreek onder Pietersbierum had gewerkt.( Nu Kingma Hoarnestreek PB 11. ) De namen van de personen zijn jammer genoeg niet meer te achterhalen. Jan had zelf ook nog mooie foto’s meegenomen waarvan we twee laten zien.
Bron: Harm Zaagsma