Foto: G. Braaksma-Siderius Tzummarum.

Bovenste rij: rechts Pieter Siderius.
2de rij v. b.: van rechts: 3de en 4de Tante Tjitske en tante Lieuwkje.
3de rij v. b.: 2de van rechts: Trijntje Siderius helemaal links: Jan Siderius.
4de rij v. b.: 3de van rechts: Eva Siderius.
Meester Dokter?