Foto: G. Braaksma-Siderius Tzummarum.

Laatste maal orgelspel in kerk Pietersbierum

Zondagmiddag 25 januari is van 17.00 tot 18.00 uur voor de laatste maal het orgel van het kerkje in Pietersbierum te beluisteren.
Organist Ulbe Tjallingii zal dit orgel bespelen ter omlijsting van een poŽtische bijeenkomst, waarin Boukje Wietsma uit eigen werk zal voorlezen.
Het orgel van Pietersbierum is verkocht aan de Hervormde gemeente in Hoogkerk.