Boerderij Hearewei 6; 1905

In 1904 brandde de plaats af.
Het bericht uit de Leeuwarder Courant vertelt dat een en ander gered werd.
Het heet dat de boerinne, Lieuwkje Hibma in bed uit het huis gedragen werd.

De plaats werd in 1905 als stelp herbouwd.