Uit het kadaster 1832 de eigenaren.
21 Hottinga state.
Hottingawei: 23+24 Klaas de Jong (timmerman). 25 Gerben van Dijk (kastelein). 28+29 Jan Post (guardenier). 30 Kerk. 64+63+62 Douwe de Jong (timmerman). 61 Wed Bote Wiersma (bakkerin). 60 Armvoogdij. 59 Erven Atte Hibma.
Breed Plak: 31 Tjeerd Gerbens (schoenmaker). 32+33 Erven Yde Postma. 34 Kerk (schoolhuis). 35 Kerk (school). 38 Dirk Timmermans (timmerman). 50+51 Gerlof Jongma (landbouwer). 52 Erven Dirk Elzinga. 53 Diakonie. 54 Erven Atte Hibma. 55+56 Folkert Lourensz. 57+58 J.J. Tuininga (guardenier).
Alle land om het dorp was in het bezit van de familie Baron Collet d'Escury.
Aan de hand van wat ik zelf weet, heb ik de oude fotos met die kadaster topografie vergeleken.
Voor de speurtocht was belangrijk, dat in 1832 huis 54 bezit Hibma was, huis 56 bezit Lourensz (de schoonvader van meester Faber).
Bron K.S.de Boer