Hottinga State.
Tekening door P. I. Portier, ca 1747.

Hottingastate is in 1844 gesloopt.