Shoolfoto uit Tzummarum 1923
Achter v.l.n.r.: Gerlof Kasma, Jan Pasma (of Spoelhof). Benno van Veen, Bouke Kasma, Takele Anema en Simon Koopmans.
Daarvoor: De onderwijzers van der Tol en Ennema, Tetsje Joukema, Brechtsje de Beer, Hinke Spoelhof, een onbekende, Wilhelmina Kasma, twee onbekenden.
Daarvoor: Eerst vijf onbekenden, dan Anna Hoekstra, Tryntsje Kloosterman, Rinkske de Bruin, heel waarschijnlijk Elisabeth van Veen en juffer Cammenga.
Daarvoor: drie onbekende meisjes.
Vooraan: Pier de Beer, Roel Hoekstra, Sjouke Stapensea en de andere drie onbekend.
Instuurder van deze foto is P.J.van der Tol, Huizumerlaan 20, Leeuwarden naar l.c.