Schoolfoto uit Tzummarum, uit 1932.
Achterste rij v.l.n.r.: Marten Douma, Douwe Anema, Goffe Jensma, Rients Terpstra, Jan groendijk en Rinse Pasma.
Daarvoor: Beitske Groendijk, Anne Pasma,Tryntsje Dorenveld, Lize Jensma, Sytske Swart en Akke Swart.
Daarvoor Maaike Swart, Anne van der Wal, Eelkje Spoelhof, Tine Vogels, Anne Kikstra, Antsje Bonnema.
Daarvoor: Jan Douma, Marten Douma, Neejtje Pasma, Wibe Terpstra, Gryt Bonnema, Tytsje Keuning.
Vooraan: Jan Keuning, Bouke Dijkstra, Durk Dijkstra, Albert Jensma en Nico Wagenaar.
De onderwijzers links zijn de meesters Vn der Tol en Bos.
De foto is van de zoon van meester van der Tol, J. van der Tol, Huizumerlaan 20, Leeuwarden.
Uit L.C.